16.06.2014

Va informam ca OAMGMAMR filiala Mures nu va avea program cu publicul in perioadele: 14-31 iulie 2014 si 18-30 august 2014 (concediu de odihna). Va multumim pentru intelegere.


22.05.2014   Programe de specializare pentru asistenţii medicali generalişti şi de pediatrie

Asistenţii medicali generalişti şi de pediatrie încadraţi pe posturi în specializările Radiologie-imagistică medicală, Laborator, Balneo-fizioterapie, Nutriţie şi dietetică şi Igienă şi sănătate publică pot obţine recunoaşterea specializărilor în care lucrează.

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti a trimis filialelor judeţene ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România o adresă în acest sens.

„În conformitate cu prevederile art. 11 din Normele de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613 din 09.05.2013, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile sanitare publice şi private au obligaţia să asigure participarea la programele de specializare a asistenţilor medicali generalişti şi de pediatrie încadraţi pe posturi în specializările: Radiologie-imagistică medicală, Laborator, Balneo-fizioterapie, Nutriţie şi dietetică şi Igienă şi sănătate publică”, se precizează în document.

Programele de specializare sunt organizate la nivel naţional de Ministerul Sănătăţii, prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013 cu modificările şi completările ulterioare.

Înscrierea la programele de specializare în anul de învăţământ 2014-2015 se face numai prin solicitarea scrisă a unităţii sanitare interesate adresată, până la data de 1.09.2014, Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (fax 021/2556445).

Informaţii suplimentare se obţin la telefon: 021/2556551 şi pe site-ul www.snspms.ro.”


15.05.2014 

   IMPORTANT! Comunicat O.A.M.G.M.A.M.R. cu privire la varsta de pensionare.

    Stimati colegi,


    Demersul prompt al OAMGMAMR s-a finalizat cu succes, astfel incat asistentii medicali se pot pensiona la varsta de 65 de ani. In urma aparitiei Legii nr. 53/2014, OAMGMAMR, prin adresa cu nr. 481/2014, a solicitat  Ministerului Sanatatii elaborarea unei Ordonante de Urgenta prin care sa se revina la posibilitatea pensionarii asistentilor medicali, la varsa de 65 de ani, conform prevederilor OUG 144/2008. OUG 144/2008 s-a modificat     corespunzator solicitarilor noastre. In acest sens, in Monitorul Oficial nr.359/15.05.2014 s-a publicat Ordonanta de urgenta nr. 23/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si    pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii.  (extrasul din actul normativ poate fi consultat in sectiunea “legislatie”).


13.05.2014

      Vă informăm că în conformitate cu art. 1 al Hotărârii nr. 4/21.03.2014  a  Consiliului Naṭional al Ordinului Asistenṭilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenṭilor Medicali din România,

      “ Creditele acumulate în cursul anului 2014 de către membrii  Ordinului Asistenṭilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenṭilor Medicali din România, nu se vor reporta pentru anul 2015".

      Textul integral al documentului mai sus menṭionat poate fi consultat la secṭiunea “Legislaṭie”.
 


      12.05.2014

            LA MULȚI ANI DRAGI COLEGI !

            De  Ziua internațională a asistentului medical, 12 mai, vă mulțumim pentru profesionalismul și dăruirea de care dați dovadă, chiar și fără resurse suficiente.

            Emanuela Mirea
            Președinte OAMGMAMR-filiala Mureș


    12.05.2014   ADEVERINTE EXAMEN  DE GRAD PRINCIPAL 2011

    In perioada 13.05.2014-13.06.2014 se vor elibera Adeverintele de confirmare in gradul principal - sesiunea 2011, la sediul   OAMGMAMR Filiala Mures, pe baza cartii de identitate si a semnaturii.

    Adeverintele care nu sunt ridicate pana la data de 13.06.2014 vor fi returnate, urmand ca persoanele titulare sa le ridice de la Ministerul Sanatatii - Directia Generala de Resurse Umane si Certificare.


C

28.04.2014

COMUNICAT  

REFERITOR LA LEGEA NR. 53/ 2014

În urma apariţiei Legii nr. nr. 53/ 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial nr. 301/ 24.04.2014, au fost făcute modificări la art.  22, alin.  (4) şi a fost abrogat alin.(5).

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nu a fost consultat cu privire la această modificare.

Având în vedere că aceasta este atât o problemă socială  cât şi una care afectează sistemul sanitar,  tinând cont de deficitul major de asistenţi medicali din sistem precum şi de blocarea angajărilor, ne vom alătura organizaţiilor sindicale în demersurile necesare către Ministerul Sănătăţii.

Facem de asemenea precizarea că, în urma modificării alin. (4) şi abrogării alin. (5) de la art. 22, în opinia noastră, nu sunt afectaţi asistenţii medicali care au depăşit vârsta de pensionare prevăzută de lege,  în cazul în care aceştia îşi desfăşoară activitatea în unităţi publice sanitare private, în unităţi sanitare publice care înregistrează deficit de personal medical precum şi în unităţi sanitare publice aflate în zone defavorizate.

Aceste precizări le facem în baza prevederilor alin. (6) şi alin. (7) ale art. 22 din OUG 144/2008 aprobată prin Legea nr. 53/2014, care  nu au fost abrogate.

“Art. 22

(6) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care au depăşit limita de vârstă prevăzută la alin. (4) pot profesa în continuare în unităţi sanitare private. Desfăşurarea activităţii se face în baza certificatului de membru şi a avizului anual al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, eliberat pe baza certificatului de sănătate şi a asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv.

(7) În cazul unităţilor sanitare publice care înregistrează deficit de personal medical, precum şi al unităţilor sanitare publice aflate în zone defavorizate, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali îşi pot continua activitatea peste vârsta de pensionare prevăzută de lege, până la ocuparea posturilor prin concurs, la propunerea autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu avizul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi cu aprobarea Ministerului Sănătăţii Publice.”

În acest sens, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România va susţine şi va elibera aviz favorabil membrilor săi, pentru menţinerea în activitate conform alin. (6) şi alin. (7) ale art. 22.


24.04.2014  IMPORTANT!

Incepand cu data de 01.05.2014 plata tuturor obligatiilor (cotizatie de membru, taxe diverse) catre OAMGMAMR Filiala Mures se va efectua exclusiv prin virament bancar:

Beneficiar: O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Mures;

CIF: 15452918

IBAN: RO49CECEMS0137RON0105043

Banca: CEC Bank, Sucursala Tg.-Mures


04.04.2014

Va aducem la cunostinta ca, incepand cu data de 14.04.2014, programul de lucru cu publicul va fi:

Marti 8-14;

Miercuri 12-18;

Joi 8-14;

Vineri 8-14.


04.04.2014

Lipsa avizului anual si a autorizatiei de exercitare a profesiei aduc atingere raporturilor de munca pana la sanctiuni penale

I. Conform prevederilor art. 46, alin.(2) și (4) din OUG nr.144/ 2008:

 (2) In vederea cresterii gradului de pregatire profesionala, asistentii medicali generalisti, moasele si asistenţii medicali au obligatia sa efectueze cursuri si alte forme de educaţie continua. Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania crediteaza cursurile, programele de educatie continua avizate de Ministerul Sanataţii Publice, precum si alte forme de educatie continua prevazute de lege si stabileste numarul minim de credite anual necesar reautorizarii exercitarii profesiei.

 (4) Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România li se poate suspenda dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv.”

II. Prevederile legale invocate mai sus trebuie coroborate cu cele ale art.52, alin.(1), lit.e) și ale art.56, alin.(1), lit.g) din Legea nr.53 / 2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 ” Art.52 (1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în următoarele situaţii:

e) pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor.

 Art. 56 (1) Contractul individual de muncă existent încetează de drept:

g) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor,  autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei.”

III. Atragem atenția că potrivit art.348 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare:

 ”Exercitarea, fără drept, a unei profesii sau activităţi pentru care legea cere autorizaţie ori exercitarea acestora în alte condiţii decât cele legale, dacă legea specială prevede că săvârşirea unor astfel de fapte se sancţionează potrivit legii penale, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.”


27 martie 2014 

Va comunicam ca in perioada 27.03.2014 - 04.04.2014 se suspenda, din motive organizatorice,  activitatea O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Mures.

Va multumim pentru intelegere.


29 ianuarie 2014 Adeverinte provizorii grad principal sesiunea 2013

Va informam ca, la cerere, se elibereaza adeverinte provizorii de promovare a examenului de grad principal sesiunea 2013 in conformitate cu referatul Ministerului Sanatatii nr. E.N. 325 din 15 ianuarie 1014.

Conform Hotararii Biroului Executiv al filialei, cererea de eliberare a adeverintei  provizorii se depune la sediul organizatiei. Adeverinta provizorie de promovare a gradului principal se elibereaza in termen de maxim 30 zile titularului sau unei persoane imputernicite prin procura notariala in acest scop (formularul tipizat se poate descarca din sectiunea EMC).


11 decembrie 2013 

Avizarea Certificatelor de Membru pentru anul 2014

Documente necesare pentru obtinerea avizului:

- Certificatul de membru (in original);

- Asigurarea de malpraxis incheiata pentru  perioada 01.01.2014-31.12.2014;

- Adeverinta salarizare (salariul din contractul de munca) pentru calculul cotizatiei (1%/luna), acolo unde aceasta nu se retine pe statul de plata;

- Cele 30 credite EMC aferente anului 2013.

Ca si in anii anteriori, avizarea mai multor Certificate de Membru se face numai in urma unei programari prealabile, pentru a se evita timpii de asteptare prelungiti si aglomeratia la sediu.


09 decembrie 2013 

Va comunicam ca, datorita examenului de grad principal, in zilele de miercuri (11 decembrie 2013) si joi (12 decembrie 2013)  filiala noastra nu va desfasura program cu publicul.

Va multumim pentru intelegere.


04 decembrie 2013 IMPORTANT!

Va comunicam ca in zilele de 12 si 13 decembrie 2013 se va desfasura a doua etapa a examenului de grad principal sesiunea 2013, respectiv testul grila de verificare a cunostintelor, astfel:

- asistenti medicali generalisti - 12 decembrie 2013, Scoala Postliceala "Dimitrie Cantemir", Tg-Mures, str. Bodoni Sandor nr. 3-5;

- celelalte specialitati - 13 decembrie 2013, SCJU Tg Mures, Amfiteatrul 1.

"Candidatii au acces in salile de sustinere a testului grila intre orele 8,30 si 8,45, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de sali si afisate la intrare si a actului de identitate (B.I., C.I. sau pasaport), aflat in termen de valabilitate".

"Pentru completarea datelor de identitate si a grilelor de raspuns candidatii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra"

Tabel candidati declarati "ADMIS" in prima etapa a examenului de grad principal sesiunea decembrie 2013


12 noiembrie 2013 IMPORTANT!

INSCRIERI EXAMEN DE GRAD PRINCIPAL sesiunea 2013:

sediul O.A.M.G.M.A.M.R.  Filiala Mures, str. Victor Babes 8/1

Luni-Vineri: 10-16


11 noiembrie 2013

Pentru o mai eficienta informare, va prezentam o sinteza a celor mai relevante informatii cu privire la examenul de grad principal sesiunea 2013:

Perioada inscrieri: 18-29 noiembrie 2013, de luni pana vineri, orele 10-16, la sediul filialei.

Documente necesare: la inscriere, candidatul prezinta:

1. Dosar cu sina;

2. Cerere de inscriere cu datele de contact - descarca formular;

3. Copia actului de identitate aflat in termen de valabilitate;

4. Diploma de absolvire/echivalare/licenta  - dupa caz - a uneia din institutiile prevazute in Normele metodologice  - original+copie;

5. Adeverinta de vechime, din care sa reiasa vechimea de 5 ani la data inscrierii la examen, in specialitatea in care a fost incadrat si a lucrat conform actelor de studii, indiferent de nivelul acestora, eliberata de unitatea sanitara in care este incadrat candidatul, sau, dupa caz, copie legalizata si traducere legalizata dupa documentele care atesta exercitarea legala a profesiei in alt stat;

Conform art.18 alin. 7 din OUG 148/2005 cu modificarile ulterioare, Perioada concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap constituie vechime in munca si in serviciu, precum si in specialitate"

Prin Referatul MS nr. EN 10395/2013, conducerea Ministerului Sanatatii a aprobat o derogare la conditia de vechime de pana la 3 luni. In consecinta, la examenul de grad principal sesiunea 2013 se pot inscrie si candidatii care implinesc 5 ani la sfarsitul lunii februarie.

6. Copia actelor de schimbare a numelui, dupa caz;

7. Dovada platii taxei de participare la examen.

Pe coperta dosarului de inscriere se inscriu: numele si prenumele candidatului cu initiala tatalui, numele purtat anterior (dupa caz), specializarea in care s-a inscris la examen, numarul de telefon al candidatului.

Taxa de participare:

Cuantumul taxei de participare la examen este de 120 lei/participant.
Taxa se va plati dupa cum urmeaza:

- suma de 36 lei în contul IBAN nr. RO85TREZ7005003XXX000092, CUI - 4266456, Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti (DTMB), beneficiar Ministerul Sanatatii, str. Cristian Popisteanu nr. 1 - 3, sector 1, Bucuresti, cod postal 010024;

- suma de 84 lei în contul RO49UGBI0000362008983RON, Garanti Bank,  beneficiar  OAMGMAMR, codul de inregistrare fiscala al OAMGMAMR este 15346984, adresa : Str.Ing. Zablovschi nr.76 Sector 1, Bucuresti, cod postal 011312.

In perioada 02-06.12.2013 comisia locala de examen analizeaza dosarele depuse  iar lista candidatilor declarati "ADMIS" se afiseaza la sediul filialei. Candidatii au dreptul sa conteste rezultatul analizei dosarelor in termen de 24 ore de la data afisarii. Contestatiile se rezolva de comisia centrala de examen in timp de 48 ore de la data expirarii termenului de depunere a acestora.

Data desfasurarii examenului:

- asistentii medicali generalisti - 12.12.2013, orele 10-12;

- celelalte categorii de candidati: 13.12.2013, orele 10-12.

Locatia in care se va desfasura examenul va fi anuntata in timp util.


02 noiembrie 2013

ANUNT privind organizarea si desfasurarea examenului de grad principal, sesiunea 2013. 

 18 octombrie 2013

Metodologia de grad principal s-a modificat prin Ordinul MS 1200/2013, dupa cum urmeaza:


1. Art. 1 prin care se modifica art. 13. b) se interpreteaza, in sensul ca se ia in calcul la vechimea in specialitate si perioada de crestere si ingrijire copil, conform OUG 124/2011.

  2. Art. 2 care se completeaza cu 13 b' .

Prin Referatul MS nr. EN 10395/2013, conducerea Ministerului Sanatatii a aprobat o derogare la conditia de vechime de pana la 3 luni. In consecinta, la examenul de grad principal sesiunea 2013 se pot inscrie si candidatii care implinesc 5 ani la sfarsitul lunii februarie.

Ordinul MS nr. 1200/2013

Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania a transmis filialelor judetene precizari cu privire la plata taxei de inscriere la examenul de grad principal sesiunea 2013 - codul de inregistrare fiscala al OAMGMAMR este 15346984 iar adresa: str. Ing. Zablovschi nr. 76, sector 1 , Bucuresti, cod postal 011312.

Aceste date nu sunt cuprinse in Ordinul MS nr. 1091/2013 privind privind stabilirea cuantumului taxei si modalitatea de plata pentru participarea la examenul de grad principal sesiunea 2013 insa este posibil sa fie solicitate de catre unele unitati bancare.


04 octombrie 2013

Taxa de participare la examenul de grad principal:  Ordinul  MS nr. 1091/2013 


30 septembrie 2013

Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania a transmis filialelor judetene calendarul desfasurarii examenului:

1. Nominalizarea de catre ministrul sanatatii a comisiei centrale de examen: 21.10.2013;
2. Publicarea anuntului de examen in saptamanalul „Viata Medicala”: 01.11.2013;
3. Avizarea comisiilor locale de examen de catre presedintele comisiei centrale de examen: 08.11.2013;
4. Instruirea presedintilor comisiilor locale de examen: 11.11.2013;
5. Inscrierea candidatilor, in perioada 18-29.11.2013, in zilele lucratoare, la sediul filialelor judetene/municipiul Bucuresti ale OAMGMAMR;
6. Studierea dosarelor, validarea acestora, depunerea si solutionarea eventualelor contestatii: 02-06.12.2013;
7. Elaborarea testelor-grila de verificare a cunostintelor: 09.12.2013;
8. Sustinerea, de catre candidati, a testului-grila:
          - asistentii medicali generalisti: 12.12.2013, orele 10.00 – 12.00;
          - celelalte categorii de candidati 13.12.2013, orele 10.00 – 12.00.

Tematici si bibliografii:

NORME GRAD PRINCIPAL 2013.doc

Tematica asistent medical stomatologie.doc

Tematica asistent medico-social.doc

 Tematica asistent igienist cabinet stomatologic.doc

Tematica asistent medical generalist.doc

Tematica BFT.doc

Tematica farmacie.doc

 Tematica igiena.doc

Tematica laborator.doc

Tematica nutritie dietetica.doc

Tematica radiologie.doc

Tematica obstetrica-ginecologie.doc